Toolbar
  • NEWS

Vanhuuden lähteillä

Vanhuuden lähteillä on löytöretki hyvään vanhuuteen. Dokumenttielokuvan kertojana ja päähenkilönä, onnellisen vanhuuden etsijänä, on dokumenttiohjaaja itse: vanhenemista pelkäävä 50-vuotias Petteri Saario.

Petteri Saario etsii reseptiä hyvään vanhuuteen niin onnellisilta suomalaisilta vanhuksilta kuin muista kulttuureista, joissa on aina arvostettu pitkää elämänkokemusta ja iän tuomaa arvovaltaa.

Elokuva on käsikirjoitusvaiheessa.